När man satsar sina pengar vid roulettbordet finns det tio olika typer av satsningar som man kan göra. Man kan göra så kallade invändiga satsningar eller utvändiga satsningar där man i sort sett vinner mer om man satsar de invändiga på rätt plats än om man får rätt på en utvändig satsning. Sju av de olika satsningsmöjligheterna är så kallade invändiga satsningar och tre är utvändiga satsningar. För att precisera dessa olika satsningar och vad man vinner på vardera har jag här delat upp dem i dessa två kategorier och de tio som ingår.

Invändiga satsningar:

Enkel nummer: Här kan du satsa på vilket nummer som helst och placerar du din insats innanför rutan för numret. Detta gäller även satsningar på noll (och dubbel nolla). Vinner man så får du 35 gånger den insatsen spelaren gjorde.
Två nummer: Här kan du satsa på två nummer samtidigt och placerar då din insats på linjen mellan två angränsande nummer på bordet. Om du vill satsa på två nummer men vet att du vill satsa på nummer 23 kan du alltså satsa på numren 20-23, 22-23, 24-23 och 26-23. Vinner något av de nummer spelaren valt ger detta 17 gånger insatsen i vinst.

Rad: Här placerar man markerna på linjen ute i kanten och satsar på att något av de tre numren som finns i raden ska vinna. Vinner något av numren betalar detta 11 gånger insatsen.

Rad med nollan: Här placerar man markerna på linjekorsningen mellan nollan och 1 & 2 eller 2 & 3. Vilket bildar raderna 0-1-2 eller 0-2-3. Vinner något av numren betalar detta 11 gånger insatsen.

Hörn: Här lägger spelaren markerna i mitten av fyra nummer vilket ger en större vinst chans men vinner något av dessa så får du 8 gånger insatsen vilket är något lägre.

Hörn med nollan: Denna satsning liknar den man gör när man satsar på en rad satsning med nollan. Här placerar spelaren sina marker i yttre linjekorsningen med anslutning till nollan och nollan räknas då som fjärde numret. Vinner något av numren betalar detta 8 gånger insatsen.

Dubbelrad: Här placerar spelaren sina marker i en linjekorsning ute i kanten av bordet och täcker därmed två rader vilket är 6 nummer. Vinsten om kulan hamnar på numren blir 5 gånger insatsen.

Utvändiga satsningar:

Dussin: Denna utvändiga satsning innebär att spelaren placerar markerna i fälten märkta med “1 st 12”, “2 st 12” och “3 st 12”. Dessa rutor representerar siffrorna 1-12, 13-24 och 25-36 på bordet vilket innebär att man då satsar på 12 nummer samtidigt. Vinner något av dessa 12 nummer så vinner spelaren 2 gånger insatsen.

Kolonn: Här placeras markerna på någon av de tre kolumner som finns längst ner vilket därmed täcker hela kolumnen uppåt. Detta täcker 12 nummer och ger vid vinst 2 gånger insatsen om något av dessa nummer vinner.

De enkla chanserna: Här placeras markerna längst ut på bordet i något av de sex fälten; röd,svart, jämn, udda, 1-18 eller 19-36. Vinner någon av dessa när du satsat på den får du tillbaka din insats plus samma summa.

Som spelare får man givetvis göra flera olika satsningar, på olika ställen på bordet och blanda dessa olika typer. Gemensamt för alla olika satsningar och utdelningar är att du alltid får behålla din insats vid vinst. Står det till exempel att du vinner 17 gånger din insats så är detta utöver det du satsat.